0902568099

Lập Phương Án Thiết Kế Spa

Để lập được phương án thiết kế, đội ngũ kiến trúc sư Viên Mỹ cần phải thực hiện:

1. Khảo sát, thu thập thông tin:

– Khảo sát, xem xét vị trí, diện tích, đo vẽ mặt bằng;

– Tìm hiểu các khả năng và nhu cầu của chủ đầu tư: các phòng chức năng, quy trình làm việc, số lượng nhân viên, tổng vốn đầu tư ……

– Thu thập thông tin liên quan khác: nguồn cấp điện, cấp nước, cấp cáp viễn thông …

– Trao đổi, tư vấn chủ đầu tư.

2. Thực hiện bản vẽ thiết kế mặt bằng:

– Trên cơ sở các thông tin đã có, kiến trúc sư đưa ra những giải pháp bố trí mặt bằng và thuyết minh chi tiết để chủ đầu tư quyết định.

– Thống nhất cùng chủ đầu tư giải pháp bố trí mặt bằng.

– Lập và bàn giao hồ sơ thiết kế mặt bằng đến chủ đầu tư.

Có thể nói, để lập được phương án thiết kế, các kiến trúc sư của Viên Mỹ đã đặt được nền tảng quan trọng trong việc thiết kế nội thất Spa.

Với phong cách làm việc chuyên nghiệp của Viên Mỹ, các chủ đầu tư chắc chắn sở hữu được thiết kế nội thất Spa có bố trí kiến trúc hợp lý, đạt độ thẩm mỹ cao với chi phí đầu tư tiết kiệm nhất.

VIDEO SẢN PHẨM