Sensuous Sportiness phong cách thiết kế. hướng tới tương lai. dựa trên nền tảng của quá khứ. Đó là sự tiến bộ. Xe hơi không chỉ còn là phương tiện di chuyển. mà nó đang dần cá nhân hóa. và có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Để đạt được m

Sensuous Sportiness phong cách thiết kế. hướng tới tương lai. dựa trên nền tảng của quá khứ. Đó là sự tiến bộ. Xe hơi không chỉ còn là phương tiện di chuyển. mà nó đang dần cá nhân hóa. và có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Để đạt được mục tiêu đó, thiết kế của chúng tôi. là sự kết hợp hài hòa giữa 4 yếu tố chính. tỷ lệ, kết cấu, phong cách. và công nghệ. Các công nghệ như tự lái. kết nối và điện khí hóa. đều hội tụ trong một sản phẩm. chứ không riêng biệt. Hyundai đang tạo ra sự khác biệt. bằng cách tập trung vào trải nghiệm của khách hàng. Trong quá khứ, xe hơi cạnh tranh bằng vận hành, thiết kế. nhưng chúng tôi tin rằng. quan trọng nhất vẫn là cảm nhận của khách hàng. khi họ sử dụng xe. Le Fil Rouge có đặc điểm riêng biệt. chúng tôi gọi là kết cấu ánh sáng. Nó hoạt động dựa trên chế độ lái. cả chế độ lái tự động.

https://www.youtube.com/watch?v=nr5ifKtpPdM

https://youtu.be/nr5ifKtpPdMSensuous Sportiness phong cách thiết kế. hướng tới tương lai. dựa trên nền tảng của quá khứ. Đó là sự tiến bộ. Xe hơi không chỉ còn là phương tiện di chuyển. mà nó đang dần cá nhân hóa. và có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Để đạt được m