Với dịch vụ Tư vấn Mở Spa, các chuyên viên tư vấn hàng đầu của Thietkespa.vn giúp khách hàng xác định rõ công việc, đối tượng phụ trách, thời gian cùng kinh phí thực hiện để Spa nhanh chóng đi vào vận hành và chủ đầu tư tiết kiệm công sức cũng như tài chánh.

QUY TRÌNH TƯ VẤN MỞ SPA CHUYÊN NGHIỆP MANG ĐẾN THÀNH CÔNG CHO CHỦ ĐẦU TƯ

Với phương cách Tư vấn Mở Spa chuyên nghiệp, Thietkespa.vn mang đến sự tin tưởng và sự thành công của các Spa sử dụng dịch vụ. Các chuyên viên tư vấn sẽ giúp chủ đầu tư xác định rõ:

 • Những công việc cần thực hiện để mở Spa thành công ngay từ thời điểm khai trương;
 • Thời gian bắt đầu và hoàn thành của từng công việc;
 • Những đối tượng phụ trách thực hiện các công việc trong quá trình mở Spa;
 • Tài chánh hợp lý để mở Spa thành công;
 • Các cách kiểm tra và đánh giá nhằm đảm bảo mở Spa đạt được hiệu quả như mong muốn.

DỊCH VỤ TƯ VẤN MỞ SPA GIÚP CHỦ ĐẦU TƯ NHÌN THẤY HIỆU QUẢ NGAY TỪ THỜI ĐIỂM KHAI TRƯƠNG

Với dịch vụ Tư vấn Mở Spa, các chuyên gia tại Thietkespa.vn giúp chủ đầu tư:

 • Xác định mô hình kinh doanh phù hợp khi mở Spa
 • Dịch vụ Spa nên cung cấp ngay từ thời điểm ban đầu mở Spa và về sau;
 • Dự kiến quy mô đầu tư để mở Spa;
 • Nêu rõ những công việc cần làm khi mở Spa cũng như cách triển khai thực hiện;
 • Triển khai các hoạt động tiếp thị trước, ngay và sau khi mở Spa để thu hút nhiều khách hàng;
 • Nhận rõ những phát sinh thường gặp trong quá trình mở Spa cũng như kinh doanh Spa sau này;
 • Nắm rõ những giải pháp xử lý hiệu quả để đảm bảo Spa nhanh chóng đi vào vận hành và kinh doanh thành công ngay từ thời điểm khai trương cũng như về sau.

SỬ DỤNG TƯ VẤN MỞ SPA ĐẦY HIỆU QUẢ

Các chủ đầu tư nên sử dụng dịch vụ Tư vấn Mở Spa:

 • Khi lần đầu tham gia kinh doanh Spa;
 • Các Spa muốn mở rộng quy mô kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp hóa;

Dịch vụ Tư vấn Mở Spa phù hợp đem lại hiệu quả cho mọi Spa có quy mô từ nhỏ đến lớn.

Đồng thời, để đạt hiệu quả cao khi sử dụng dịch vụ Tư vấn Mở Spa, các chủ Spa nên phối hợp chặt chẽ cùng các chuyên viên tư vấn tại Thietkespa.vn:

 • Nêu rõ những mong muốn đạt được;
 • Xác định những nguồn lực (tài chính, nhân lực, quan hệ …) sẵn sàng cung cấp để đạt được yêu cầu nêu ra;
 • Trao đổi những khả năng, hạn chế, kinh nghiệm kinh doanh từng có trước đây.

Thietkespa.vn tự hào là đơn vị cung cấp giải pháp Tư Vấn Mở Spa Thành Công hàng đầu tại Việt Nam.